Untitled Document

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”
КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
На 12.12.21г. ще се проведе Коледно математическо състезание по училища.
При желание за участие и изпращане на инструкции е необходимо предварително обаждане на телефон: 0988903025.