Untitled Document

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”
Във връзка с необичайната ситуация в страната и поради запитвания на родители относно курсовете, ви уведомяваме, че:
Веднага след нормализирането на обстановката курсовете ще продължат вероятно с по-голяма продължителност на занятие и/ли два пъти седмично, ако програмата позволи. Предвижда се и ускорен курс за 4 клас от цената на който ще се приспаднат евентуално невзети часове от редовния курс.
За другите класове курсовете ще продължат с по-голяма продължителност на занятията.


Международно математическо
състезание IMAS
Обява