Untitled Document

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”
Пробен изпит за 4 клас
Обява

Ускорен курс по математика

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
Класиране за 125 СУ
Tеми 1-7 клас