Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”


Разпределение за „Софийски математически турнир”

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Иван Салабашев


ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС
01.12.2018 г. (събота) от 10:00ч. в 125 СУ „Боян Пенев”
Такса правоучастие: - 10 лева
Записване: до 27.11.2018 г. в стая 402 на 125 СОУ „Боян Пенев“ от 8:00 до 17:00 ч.
МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Софийски математически турнир


ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 7 КЛАС
11.11.2018 г. (неделя) в 125 СУ „Боян Пенев”
Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).
Такса правоучастие: - 8 лева
Записване: до 06.11.2018 г. в стая 402 на 125 СОУ „Боян Пенев“ от 8:00 до 17:00 ч.