Untitled Document

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”


Ускорен курс по математика за 4 клас
Обява
Ускореният курс от 11.06 до 17.06 ще бъде разделен на две групи по азбучен ред:
График за събота:
1 група ( от А до О)- от 8:00 ч. до 9:30 ч.
2 група - от 9:30 ч. до 11:00 ч.

График за периода понеделник - петък:
1 група - от 16:00 ч. до 17:30 ч.
2 група - от 17:30 ч. до 19:00 ч.