Untitled Document

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР"
Обява
Регламентът на състезанието „Хитър Петър“ предвижда публикуване на резултатите на участниците на интернет страницата на състезанието.
Който не желае резултатите му да се публикуват, трябва да представи на съответния локален организатор разпечатана, попълнена и подписана от родител следната декларация.


Курсове по математика
2 клас 3 клас 4 клас 6 клас 7 клас