Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”


МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ХИТЪР ПЕТЪР“
  1. Време и място на провеждане - 13 октомври 2018 г. (събота) от 11.00-12.30ч. в 125 СУ „Боян Пенев”
  2. Регламент - Състезанието е за ученици от 2. до 8. клас и се провежда втората събота на месец октомври от 11 часа с продължителност – 90 минути. Състезателните теми са за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас и обща тема за 7.–8. клас. Всяка тема включва 10 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи на Хитър Петър със свободен отговор. Темите за съответния клас включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас, както и задачи, излизащи извън рамките на стандартния училищен материал по математика. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор на задачи от 1 до 5 се дават по 2 точки, на задачи от 6 до 10 се дават по 4 точки и на задачи от 11 до 15 се дават съответно 6, 7, 8, 9 и 10 точки. За непосочен отговор не се дават точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Към получените точки се добавят още 15 бонус точки (за да няма в класирането ученици с отрицателен брой точки).
    Не се разрешава използване на калкулатори. Сканирани копия на работите не се изпращат. Резултатите от състезанието се публикуват на интернет-страницата на състезанието.
  3. Такса правоучастие: - 10 лева
Записване: до 9 октомври 2018 г. в стая 402 на 125 СОУ „Боян Пенев“, ж.к. Младост 1, до бл.43. Допълнителна информация може да получите на тел.0988903025, както и на електронната страница на секция “Изток” към СМБ (http://iztok-smb.com).


ВАЖНО!!!
Пробен изпит-резултати

IMAS- наградени


Наградите се получават след 17.09.2018г. в 125 СУ"Боян Пенев",стая 402.


Великденско Математическо Състезание
ВАЖНО !!!

Ученици и родители могат да прегледат работите на учениците в ст. 402 на 125 СУ
при следния график:
26 април: от 8 до 11,30 часа
от 14,30 до 16 часа
27 април: от 8 до 9,30 часа
от 13,30 до 15 часа
Наградените ученици ще бъдат обявени на 30 април 2018 г.
Наградите се получават от 2 до 22 май 2018 г. в ст. 402 от 8 до 17 часа.


ВАЖНО!!!
Медали

Медали МГ