Untitled Document

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”
ШКОЛИ ПО МАТЕМАТИКА
Таксите за школите по математика за 2, 3 и 4 клас за втори срок могат да бъдат внесени след предварително обаждане на телефон: 0988903025.