Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”


МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„Черноризец Храбър”


ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2 ДО 12 КЛАС
01.11.2018 г. (четвъртък) от 11:00 – 12:30ч. в 125 СУ „Боян Пенев”
Такса правоучастие: - 10 лева
Записване: до 26 октомври 2018 г. в стая 402 на 125 СОУ „Боян Пенев“ от 8:00 до 17:00 ч.