Untitled Document

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb/   E-mail: smb.sofia@gmail.com

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ „Изток”Великденско математическо състезание
Обява
Всички желаещи да НЕ бъдат публикувани резултатите им да представят декларация в деня на състезанието.


Международно математическо състезание IMAS
Резултати