Основаване на секцията:
Февруари 1996 г. в 119 СОУ, София.
 
Учредители на секцията:
Димитър Димитров, Петър Стайчев, Стелиана Атанасова, Петранка Димитрова, Емилия Димитрова, Светлана Илионова, Красимира Стоянова, Гинка Велкова, Добри Данков, Милена Христова.
 
Председател на секцията:
Димитър Димитров от основаването досега.
 
Членове на секцията в УС на СМБ:
Борислав Лазаров.
 
Изявени членове на секцията:
доц. Руси Русев – главен редактор на сп, Математика, Николай Райков – държавен експерт по математика до 2009 г. , Снежинка Матакиева – държавен експерт от 2009 г., д-р Борислав Лазаров – ИМИ- БАН, д-р Георги Симидчиев – СУ „Климент Охридски, д-р Добри Данков – Институт по механика – БАН, Димитър Димитров – носител на Първа квалификационна степен и два пъти наградата «Неофит Рилски на МОН, Стелиана Атанасова, Добри Данков– носители на Първа квалификационна степен, Валентина Арабаджиева – старши експерт в РИО на МОН – София, Емилия Димитрова – пом.-директор на 119 СОУ „М. Арнаудов“
 
По-важни събития:
секцията организира XXXIV Пролетна конференция на СМБ през 2004 г. С доклади на Пролетната конференция са участвали Николай Райков, Георги Симидчиев, Димитър Димитров, Борислав Лазаров, Добри Данков, Стелиана Атанасова, Снежинка Матакиева.
 
Регионални математически състезания, организирани от секцията:
Коледно математическо състезание – провежда се в началото на декември в 16 града на България с повече от 9000 участници и е най-масовото българско състезание.
Великденско математическо състезание – провежда се през април с около 8000 участници от 15 града в страната. И двете състезания се радват на голяма популярност сред учениците от 1 до 12 клас.
 
Награди на ученици:
От 2006 г. досега ученици на Д. Димитров и Д. Данков от 125 СОУ «Боян Пенев» са спечелили 25 медала, от които 3 златни на международни състезания по математика.